O PROJEKCIE

Projekt dotyczy najlepszych praktyk stosowanych w transporcie zwierząt

Projekt Komisji Europejskiej, DG SANTE, ma na celu poprawę dobrostanu zwierząt podczas transportu. W ramach projektu zostaną opracowane i rozpowszechnione Poradniki Dobrych Praktyk w transporcie zwierząt do stosowania w Europie i krajach trzecich przez firmy transportujące zwierzęta na ubój, do tuczu lub hodowli. Przewodniki zostaną opracowane na potrzeby transportu bydła, koni, świń, drobiu oraz owiec. Projekt rozpoczął się w maju 2015 roku, a zakończy pod koniec 2018 roku.

Projekt składa się z 4 faz:

Faza 1: Zbieranie

Gromadzenie informacji i analiza istniejących dobrych/ najlepszych praktyk wdrożonych i popartych dowodami naukowymi

Faza 2/3: Opracowanie

Opracowanie praktycznych poradników do transportu bydła, świń, koni, owiec i drobiu.

Faza 4: Upowszechnienie

Upowszechnienie poradników poprzez sieć kontaktów (networking) głównych europejskich interesariuszy

Faza 5: Weryfikacja

Sprawdzenie czy opracowane poradniki odpowiadają potrzebom finalnych użytkowników